Kirjoitettu 17.9.2018

Varusmiesten ns. korvauslaki etenee – lakia on sovellettava taannehtivasti, jotta myös Raaseporin uhrit saavat oikeutta osakseen

Tiedote 17.9.2018

Kansanedustaja Arja Juvonen iloitsee siitä, että hallitus tuo vihdoinkin eduskunnalle lakiesityksen (HE122/2018), jossa asevelvollisuutta suorittaessaan vammautuneella ja asevelvollisuutta suorittaessaan kuolleen lähiomaisella olisi oikeus uuteen lisäkorvaukseen.

Juvonen teki kesällä 2017 asiasta lakialoitteen, jonka allekirjoitti 116 kansanedustajaa. Myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti lausumassaan, että lain muutostarpeet selvitetään.

1.1. 2017 voimaan astui laki, joka toi vapaaehtoisessa kriisinhallinnassa eli rauhanturvaajana toimivalle ja hänen läheiselleen taloudellista turvaa tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta. Samalla kun tuo tärkeä laki astui voimaan, niin lakisääteistä asevelvollisuutta suorittavat varusmiehet kuitenkin unohtuivat jääden vastaavan lain ulkopuolelle. Kyse oli suuresta epäkohdasta, Juvonen kertoo lakihankkeeseen taustoista.

Uusi laki tuo vihdoinkin korjauksen asiaan tuoden lakisääteistä asevelvollisuutta suorittavat varusmiehet, vapaaehtoista asevelvollisuutta suorittavat naiset ja siviilipalvelusta suorittavat henkilöt myös korvausten piiriin. Tämä on turvaa meidän lapsillemme, Suomen nuorille, Juvonen kiittää.

Lakiesityksen mukaan varusmiehellä olisi oikeus saada lisäkorvauksesta vamman tai sairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus, jonka suuruus olisi enimmillään 210 000 euroa. Palveluksessa menehtyneen lähiomaisilla olisi oikeus 200 000 euron (puoliso ) korvaukseen ja 40 000 (edunjättäjän lapsi) korvaukseen. Mikäli varusmiehellä ei olisi puolisoa tai lasta korvaus olisi hänen vanhemmilleen 20 000 euroa.

Lakiesitys on hyvä, mutta sinä on toki myös korjattavaa. Laki astuu esityksen mukaan voimaan 1.1. 2019, mutta sitä tulisi mielestäni soveltaa taannehtivasti. Näin myös joulukuun 2017 järkyttävän Raaseporin junaonnettomuuden uhrit saisivat oikeutta osakseen. Raaseporin junaonnettomuudessa menehtyi kolme varusmiestä ja moni loukkaantui myös vakavasti.

Mikään raha ei tuo terveyttä tai menehtynyttä takaisin. Suomalaisten suru on näissä järkyttävissä turmissa yhteinen. On oikeus ja kohtuus, että korvaukset maksetaan myös taannehtivasti, esimerkiksi 1..1. 2017 saakka, jolloin laki kriisinhallinnassa toimivien korvauksista astui voimaan. Tulenkin esittämään toimenpide- ja talousarvioaloitteella ja mahdollisesti myös lakialoitteella, että lakia sovelletaan myös taannehtivasti siten, että korvaukset ovat mahdollisia, Juvonen sanoo.

Arja Juvonen
Kansanedustaja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
050 – 5311 108

Kirjoitettu 25.6.2018

Sotevaliokunta laitettiin sotemottiin – päättää soterahoituksesta, mutta ei saanut lausua siitä sanaakaan valtiovarainvaliokunnalle – totuuden torvea ei haluttu kuulla

Tiedote 25.6.2018

Eduskunnassa on käsitelty tänään julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2019-2022. Julkisen talouden suunnitelmassa ei arvioida sote-uudistuksen taloudellisia vaikutuksia julkisen talouden tilaan. Erityisesti paheksuttavaa on, että sosiaali- ja terveysvaliokunta ei päässyt lausumaan laisinkaan julkisen talouden suunnitelmasta, vaan valiokunta ohitettiin täysin tylysti hiljentäen, kritisoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen kansanedustaja Arja Juvonen (ps).

– Sosiaali- ja terveysvaliokunta laitettiin sotemottiin, emmekä päässeet lausumaan valtiovarainvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta. Totuuden torvi, asiantuntijavaliokunta haluttiin hiljentää, Juvonen kritisoi.

-Tylyä toimintaa, vaikkakin juuri sosiaali- ja terveysvaliokunta on se, joka valmistelee soteen liittyvät mietinnöt. Emme ole pelkkä kumileimasin vaan olemme paljon vartijana ja perustuslakivaliokunnan esiin nostamien epäkohtien korjaajina. Ja juuri soten rahoitus on yksi asia, jonka perustuslakivaliokunta on nostanut esiin korjattavana kohtana, Juvonen muistuttaa.

– Soteuudistuksen vaikutukset julkiseen talouteen on jätetty arvioimatta, mutta kuitenkin hallitus pitää kynsin hampain kiinni mantrasta, 3 miljardin kustannussäästöistä. Hallitus ei voi kiistää sitä tosiseikkaa, että soteuudistus tuo tullessaan maakuntatalouden osalta suuria ongelmia tulevaisuudessa, mutta tulee myös heikentämään ihmisten tilannetta palvelujen saajana. Kun säästöjä haetaan, ne haetaan ihmisistä, hoidosta ja heidän palveluistaan. Kun samalla sote uudistukseen liittyvä asiakasmaksulaki loistaa poissaolollaan, voimmekin syystä kysyä, että mikä on sotepalvelujen hinta kansalaisille tulevaisuudessa, Juvonen kritisoi.

– Myös sotehenkilöstön tilanne on huolestuttava ja heidän keskuudessa on käynnissä jo paniikin omainen henkilöstöbingo. Työntekijät pelkäävät työpaikkojensa puolesta. Palkkaharmonisointi on nostamassa palkkoja, mutta tuleeko se koskettamaan kaikkia sotehenkilöitä. Pahoin pelkään, että tulossa on valtavat yt-neuvottelut ja osa sotehenkilöstöstä jää ilman työtä. Säästöä tehdään henkilöstökuluista, Juvonen pelkää.

-Onko tulevaisuudessa työtä sotekentällä ja riittävästi hoitajia vai korvataanko vanhustenhoitaja digitekniikalla, kuten Hetemäen raportissa kerrottiin. Kotihoitajan kotikäynti turvataan tulevaisuudessa tietokoneen ja kännykän välityksellä, ihmistä ja hoitavaa kättä ei kuitenkaan korvaa kukaan, Juvonen muistuttaa.

Arja Juvonen
Kansanedustaja
Sotevaliokunta
050-5311 108

 

 

 

Kirjoitettu 1.6.2018

Sotehoppu loppu – valinnanvapauslain korjaaminen iso urakka ja rahoituslain korjaaminen suuri haaste – Perussuomalaiset Naiset ry

Tiedote 1.6.2018

Perussuomalaisten kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen pitää perustuslakivaliokunnan lausuntoa valinnanvapauslainsäädännöstä täystyrmäyksenä hallituksen sotekiireelle. Nyt on sotehoppu loppu, Juvonen sanoo.

Valinnanvapauslaki esityksessä on suuria ja vakavia puutteita. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on siis edessään perusteellinen tehtävä, jotta kaikki perustuslakivaliokunnan esiin nostamat epäkohdat ja havainnot saadaan korjattua.

Tehtävä on erittäin vastuullinen ja valiokunnan on edettävä perusteellisesti, pitkäjänteisesti ja rauhallisesti valinnanvapauslain epäkohtien korjaamiseksi.

-Hallitus on hoputtanut sotelakeja koko kevään ja paine ja kiire on tuntunut myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Perustuslakivaliokunnan lausunto tuo nyt siis sotekiireelle stopin. Valinnanvapauslainsäädännön perustuslaillisten epäkohtien esiinnousu on tyrmäys ja muistutus hallituksen toiminnalle. Jokohan hallitus nyt uskoo, että kiireellä ei tehdä hyvää lainsäädäntöä vaan kiireessä tulee sutta ja sekundaa, Juvonen sanoo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tehtävä on nyt korjata muun muassa rahoituslakia, jotta sote -palveluiden rahoitukseen liittyvät epäkohdat saadaan kuntoon. Tuo on hyvin haasteellinen tehtävä ja työtä tulee riittämään. Perussuomalaiset ovat nostaneet valinnanvapauslain riittämättömän rahoituksen esiin lukuisia kertoja, mutta hallitus on uppiniskaisesti kiistänyt ongelmat. Nyt tullaan sitten rytinällä puun latvasta alas ja aloitetaan ihan perusasioista: mistä löytyy rahat hyvien, yhdenvertaisten ja lakisääteisten sotepalvelujen turvaamiseksi. Rahoituslain korjaaminen on hyvin vaativa tehtävä, eikä todellakaan niin helposti tehty, Juvonen sanoo.

Pääministeri Juha Sipilä totesi olevansa huojentunut siitä, että valinnanvapauslakiin liittyvät muutokset voidaan tehdä eduskunnassa. Kehotan pääministeriä malttiin, tässä ehtii tapahtua vielä vaikka mitä, ennen kuin valinnanvapauslaki on maalissa. Ensin rahat ja sitten vasta rakennus, Juvonen sanoo.

Arja Juvonen
Sote-valiokunta
050-5311 108

 

 

 

Kirjoitettu 14.5.2018

Valinnanvapaus valuu harmaalle alueelle – voitot ulkomaille, asiakasmaksut nousevat

Tiedote 13.5.2018
Iltalehti uutisoi, että hallituksen eduskunnalle antama lakiesitys asiakkaan valinnanvapaudesta ei paljasta veronkiertoa ja että esityksestä puuttuvat olennaisimmat tili- ja verotiedot, joista voidaan laskea yrityksen maakohtainen veroaste. Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala totesi myös, että veroraportointia koskeva pykälä on vesitetty (IL 13.5.18).

Kansanedustaja Arja Juvonen toteaa, että valinnanvapauslakia myydään päättäjille ja kansalaisille maailmaasyleilevin ilmauksin, jossa luvataan kaikkea hyvää. Loppupeleissä totuus voi kuitenkin olla toinen ja laki ei tarjoakaan sitä mitä lupasi. Asiakasmaksuihin laki kuitenkin tuo korotuksia, Juvonen arvioi.

-Osakeyhtiöiden tehtävänä on tuottaa voittoa, mutta menemme hyvin harmaalle alueelle, kun voittoa tehdään ihmisten terveydenhuollon kustannuksella. Julkinen terveydenhuolto on tehty turvaamaan kansalaisten tilannetta ja sitä rakennetaan ja ylläpidetään julkisin verovaroin. Tuntuu hirvittävälle ajatella, että markkinatalous ja verosuunnittelu, jossa suomalaisten maksamat verorahat valuvat ulkomaille aggressiivisen verosuunnittelun mahdollistamin keinoin sallittaisiin Suomessa tämänkin valinnanvapauslain myötä. Tätä asiaa on turha sievistellä tai totuutta kiertää: Niin kauan kuin aggressiivinen verosuunnittelu on ylipäänsä lain mukaan mahdollista Suomessa, toiminta jatkuu. Valinnanvapauslain pykälä ei myöskään sitä estä. Miksi hallitus ei yksinkertaisesti tee selkeää esitystä aggressiivisen verosuunnittelun estämisestä lain voimin, Juvonen kysyy.

-Vanha sanonta lypsävää lehmää ei pitäisi myydä – on myös unohtunut täysin Suomesta ja omistukset ja suomalaisten rahat siirtyvät ulkomaille. Tälläkin hetkellä jossakin päin sijoittajat pyörittelevät papereitaan ja laskelmoivat miten tuotto maksimoidaan. Samaan aikaan meillä Suomessa pohditaan 3 miljardin kunstannussäästöjä ja hallitus muistuttaa meitä koko ajan siitä, että ikäihmiset ovat tämän valtavan kuluerät aiheuttajia nyt ja tulevaisuudessa. Vanhukset saavat kantaa henkistä taakkaa kustannuksista koko ajan ja tämä on myös moraalisesti erittäin väärin, Juvonen paheksuu.

-Valinnanvapauslakia viedään eteenpäin eduskunnassa vauhdilla, joka on paitsi vastuutonta myös vaarallista. Toivottavasti kansanedustajat tietävät ja ymmärtävät kaiken sen, mitä tässä ollaan tekemässä ja päättämässä. Valinnanvapaudesta on tullut kuin paise, jonka puhkeaminen on vain ajan kysymys, mutta jota yritetään estää ja hidastaa kaikin keinoin. Täysin väärä hoitolinja, Juvonen toteaa.

-Valinnanvapautta on perusteltu muun muassa sillä, että palveluihin pääsy nopeutuu. Ihmiset jonottavat ja odottavat hoitoon pääsyä, eikä valinnanvapauslaki sellaisenaan sitä tilannetta tule miksikään muuttamaan. Ainoa todellinen mittari ihmisen hoitoonpääsyssä on hoitotakuu ja niin kauan kuin sen aikarajaa ei lyhennetä, ei hoitoon pääsy yhtään nopeudu. Olen kysynyt tätä jo aikaisemminkin kyselytunnilla ministeriltä, mutta kysyn uudelleen: aikooko hallitus lyhentää hoitotakuun aikarajoja, jolloin hoitoonpääsy todellakin nopeutuisi, Juvonen toistaa kysymyksensä.

Valinnanvapauslakia ei pidä viedä eduskunnassa eteenpäin. Esitys on vastuuton. Paluu perusasioihin olisi nyt ehdottoman tärkeää. Perussote ja peruspalvelut kuntoon ensin, ei markkinataloutta horjuttamaan ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluja, Juvonen vaatii.

Arja Juvonen
kansanedustaja (ps)
Sote-valiokunta
050-5311 108

Kirjoitettu 9.5.2018

PS-Naiset: Seksuaalirikosten rangaistusten alarajat ylös – lapsen raiskaus on raiskaus!

Perussuomalaiset Naiset ovat tyrmistyneitä korkeimman oikeuden päätöksestä, jossa se päätti, ettei 10-vuotiaan tytön raiskaustuomiossa anneta valitusoikeutta. 23-vuotias Juusuf Muhamed Abbud tuomittiin käräjä- ja hovioikeudessa vain törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, vaikka syyttäjä vaati rangaistusta törkeästä raiskauksesta.

Hovioikeuden mukaan ei ollut näyttöä siitä, että tapauksessa olisi käytetty väkivaltaa tai että sukupuoliyhteys olisi tapahtunut ilman suostumusta.

– Kymmenvuotiaan lapsen kanssa harrastettu sukupuoliyhteys on meidän mielestämme aina törkeä raiskaus, toteaa Perussuomalaisten Naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa.

Rangaistusasteikon alarajaa nostettava

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Perussuomalaisten Naisten hallituksen jäsen Leena Meri on jo jättänyt lakialoitteen, jolla oikeusasteiden harkintavaltaa rajattaisiin niin, että nuoren lapsen kanssa harrastettu sukupuoliyhteys täyttäisi törkeän raiskauksen tunnusmerkistön.

– Lisäksi vaadimme tuntuvaa seksuaalirikosten rangaistusasteikon alarajan nostamista. Se, että ylärajaa nostetaan, ei vaikuta rangaistuksiin, koska oikeusasteet antavat lähempänä alarajaa olevia tuomioita. Alarajaa on siis nostettava, mutta hallituksella ei ole ollut pokkaa hoitaa tätä asiaa, Elomaa huomauttaa.

– Olemme sivistysvaltio ja tavoittelemme oikeudenmukaisuutta ja moraalia. Tämä on kaukana siitä! Kansan tahto on takuulla meidän esitysten takana. Miksei hallitus ole kuunnellut kansaa?

Myös perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on jättänyt kaksi lakialoitetta seksuaalirikosten rangaistusten alarajan tuntuvasta nostamisesta. Molemmissa lakialoitteissa on yli sata allekirjoitusta.

Perussuomalaiset Naiset ry:n hallitus keskusteli asiasta sunnuntaina 6.5. ja haluaa välittömiä toimia seksuaalirikosten torjumiseksi.

 

Kirjoitettu 25.4.2018

Hallitus runnoo sotea, mutta unohti potilasvahingot – luvut takaisin budjettikirjaan!

Tiedote 25.4. 2018

Iltasanomien artikkelissa (25.4.18) nostettiin esiin suuret potilasvahinkojen ja hoitovirheiden määrät, mutta myös se, että Suomesta puuttuu valtakunnallinen taho, joka keräisi ja julkaisisi potilasturvallisuus tietoa kaikista Suomen terveydenhuollon yksiköistä.

-Tilanne on erittäin huolestuttava, mutta se ei ole mikään uusi. On ollut lähes tyrmäävää huomata, miten vähättelevästi myös Suomen hallitus ja valtiovarainministeriö on ryhtynyt viime vuosina suhtautumaan potilasvahinkoihin. Tietoja sattuneista potilasvahingoista tai niiden ennusteista ei ole enää kirjattu tai Valtion talousarvioon vuoden 2016 jälkeen. Aikaisempina vuosina Potilasvakuutuskeskuksen korvaamien potilasvahinkojen määrä oli näkyvissä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla osiossa Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin -tunnusluvuissa, kansanedustaja Arja Juvonen (ps) kritisoi.

-Hallitus osoittaa toiminnallaan selkeästi, että se ei ymmärrä potilasvahinkojen merkitystä ja sitä, mitä niiden taakse kätkeytyy. Potilasvahinkojen määrät ja luvut tulee ehdottomasti palauttaa takaisin valtion talousarvioon, jotta ne ovat kaikkien nähtävissä. Olen tehnyt tästä toimenpidealoitteen jo vuonna 2017. Puhumme yhteiskunnallisesti merkittävästä tiedosta, jonka näkyminen valtion talousarviossa on perusteltua. Korvattavien potilasvahinkojen määrän tiedostaminen on erittäin tärkeää päätöksenteon kannalta, mutta myös toimissa, joihin päättäjien on sitouduttava potilasvahinkojen torjunnassa. Puhumme mittavista asioista niin inhimillisesti kuin myös taloudellisesti ajatellen, Juvonen muistuttaa.

Jokaisen potilasvahingon takana on ihminen ja kärsimys, mutta myös raha. Potilasvahinkokeskuksen mukaan vuonna 2016 tehtiin 8834 potilasvahinkoilmoitusta. Niistä 2166 johti korvauksiin. Kaikkiaan korvauksia maksettiin vuonna 2016 yli 40,9 miljoonaa euroa.

Potilasturvallisuuden tulee olla teema myös nyt, kun hallitus runnoo sotea voimalla läpi. Sote on valtava paketti sosiaali- ja terveydenhuollon asioita ja toimenpiteitä, hoitopäätöksiä ja asiakassuunnitelmia, joiden ytimessä on ihminen. Sote palvelujen valvonnan ja laadun seuranta, riskien analysointi ja sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien ennakointi on juuri nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Tässä valtavassa ”sotesotkussa” potilasturvallisuus unohtuu kuin varkain. Luvut budjettikirjaan, esiin ja päivänvaloon- meidän tulee tietää missä mennään, Juvonen vaatii.

Potilasturvallisuus liittyy myös vahvasti viime aikoina käytyyn keskusteluun vanhuspalvelujen laadusta.

Arja Juvonen
kansanedustaja
050-5311 108

 

Kirjoitettu 25.4.2018

Koulukiusaaminen kuriin

Tänä päivänä peräti viidennes suomalaisista nuorista kärsii mielenterveydellisestä häiriöstä. Syyt näiden taustalla ovat moninaiset. Turvallisen ympäristön puute, perheen tuen puute, kiusatuksi tuleminen, kiusaajana olo. Kiusaamisen vaikutukset nuoren tulevaisuuteen voivat olla tuntuvat.
Monilla kouluilla on omat keinonsa puuttua kiusaamiseen. Osassa kouluista ongelmaa yritetään jopa lakaista maton alle. Tämän hetkiset keinot puuttua kiusaamiseen ovat liian vähäiset. Olen tehnyt lakialoitteen (alla) koulurauha-asiamiehen nimittämisestä kuntiin.

Koulurauha-asiamies toimisi ulkopuolisena asiantuntijana haastavien kiusaamistapausten käsittelyssä, mikä mahdollistaisi vaikeidenkin tilanteiden rakentavan käsittelyn. Koulurauha-asiamies olisi helposti saavutettavissa ja kynnys yhteydenottoon olisi matala. Lisäksi koulurauha-asiamies varmistaisi, että kiusaamistapaus käsitellään loppuun asti.

Kirjoitin ennen pääsiäistä Facebook-sivuilleni puhelinnumerollani varustetun viestin ja pyysin ottamaan yhteyttä koulukiusaamiseen liittyen. Viestien ja puheluiden tulva oli valtava. Puhutaan sadoista yhteydenotoista pienen ajan sisällä ja niitä tulee yhä edelleen. Viimeksi eilen juttelin erään kiusatun perheenjäsenen kanssa. Kävin tammikuussa parin kiusatun kotona keskustelemassa asiasta. He ottivat yhteyttä, koska tilanne on sietämätön.
Kiusaaminen on tilastojen valossa vähentynyt tällä vuosituhannella, mutta ongelma on edelleen mittava. Toinen toistaan kamalampia tarinoita. KiVa-kouluhankkeella on ollut positiivisia vaikutuksia koulurauhaan ja yleiseen ilmapiiriin, mutta mukana olevissa kouluissa esiintyy kiusaamista kuten muuallakin.

Nyt tarvitaan myös uudenlaisia keinoja kiusaamisen kitkemiseksi. Koska KiVa-koulu maksaa, useat koulut ovat jääneet ulkopuolelle rahasyistä. Koulurauha-asiamies on konkreettinen ehdotus koulukiusaamisen vähentämiseksi.

Mitä seuraavaksi? Kiusaaminen on nostettava yhä vahvemmin esille. Ongelmia ei saa lakaista maton alle vaan ne pitää rohkeasti kohdata. On mietittävä konkreettisia keinoja koulurauhan parantamiseksi. Haastan kaikki Suomen kuntapoliitikot ja kansanedustajat yhdessä pohtimaan miten kiusaaminen saataisiin kuriin.

Välittäminen on se ase, jolla kiusaaminen lyödään. On tärkeää pitää silmät auki ja pitää puuttua heti, jos havaitsee kiusaamista. Tämä koskee meitä kaikkia. Kiusaamista ei saa hyväksyä millään tasolla.

Ritva ”Kike” Elomaa
kansanedustaja
050 5120 806

Lakialoite LA 13/2018 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Eduskunnalle
Lakialoitteessa ehdotetaan, että jokaisen kunnan tulisi nimittää koulurauha-asiamies. Koulurauha-asiamiehen tehtävä olisi neuvoa kouluja koulurauhaan tai kiusaamiseen liittyvissä asioissa sekä ratkoa kiusaamistapauksia ulkopuolisena asiantuntijana. Lisäksi koulurauha-asiamies seuraisi koulurauhan toteutumista sekä laatisi kunnan sivistyslautakunnalle ja valtuustolle vuosittain kertomuksen koulurauhan tilasta ja kehityksestä sekä toisi esille mahdolliset kehitysehdotukset.

Aloitteessa ehdotettava koulurauha-asiamies voi olla joko päätoiminen tai sivutoiminen työntekijä, tai tehtävä voidaan yhdistää johonkin muuhun kunnan virkaan. Koulurauha-asiamiehellä olisi valtuudet ottaa vastaan ilmoitukset koulukiusaamista koskien tai muihin vakaviin koulurauhaa häiritseviin asioihin liittyen. Hänellä tulisi olla riittävät valtuudet selvittää tapauksia salassapitovelvollisuudet ja kaikki muut säädökset huomioon ottaen. Lisäksi hänellä pitää olla valtuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin kiusaamistapausten ratkaisemiseksi sekä erityisen vakavien tapausten kohdalla mahdollisuus saattaa ne asianomaisen lautakunnan tai muiden viranomaisten tietoon.

Koulukiusaaminen on vakava ongelma. Kiusaamisella on usein kauaskantoiset seuraukset, ja se saattaa vaikuttaa kiusaamisen uhriin läpi elämän. Kiusaaminen johtaa tutkimustulosten valossa usein vakaviin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin sekä lisää syrjäytymisriskiä, jos siihen ei puututa tarpeeksi tehokkaasti ja riittävän ajoissa. Henkilötasolla kiusaaminen aiheuttaa valtavasti inhimillistä kärsimystä, ja yhteiskunnalle siitä seuraa merkittäviä kustannuksia. Vaikuttavaan ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen on panostettava, jotta kiusaamista saadaan vähennettyä.

Koulukiusaamisen ehkäisyyn ei olla toistaiseksi löydetty tarpeeksi tehokkaita keinoja. Kiusaamistapauksiin puuttuminen on usein haastavaa koulun henkilökunnan näkökulmasta. Henkilökohtaiset suhteet oppilaisiin ja oppilaiden vanhempiin saattavat vaikeuttaa ongelmatilanteiden käsittelyä. Myös oppilaille voi toisinaan olla vaikeaa ilmoittaa kiusaamistapauksista koulun henkilökunnalle. Ulkopuolinen apu kiusaamistapausten ratkomiseen hyödyttäisi kaikkia osapuolia.

Koulurauha-asiamies vastaisi kunnan tai tietyn alueen perusasteen koulujen haastavien kiusaamistapausten ratkomisesta. Koulurauha-asiamies ei olisi näin ollen sidoksissa yksittäiseen kouluun tai koulujen henkilökuntaan. Koulurauha-asiamies olisi uudentyyppinen kanava puuttua koulukiusaamiseen ja seurata kunnissa koulurauhaan liittyvää kehitystä systemaattisesti. Koulurauha-asiamies helpottaisi koulujen henkilökunnan tilannetta kiusaamistapausten ratkomisessa sekä toisi asiantuntija-apua sekä tukea kaikille osapuolille. Lisäksi koulurauha-asiamiesten kautta saataisiin nykyistä parempi tilannekuva kiusaamisesta Suomen kouluissa.

 

Kirjoitettu 4.4.2018

Luonnonvaraiset eläimet ja niiden hoidosta aiheutuneet kustannukset

KIRJALLINEN KYSYMYS 4.4.2018
Luonnonvaraisten ja rauhoitettujen eläinlajien hoidon- ja kustannusvastuun selkeyttäminen ja vapaaehtoisvoimin toimivien luonnonvaraisten eläinten hoitoloiden resurssien turvaaminen.

Eduskunnan puhemiehelle
Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen valmistelu on parhaillaan valmisteilla maa- ja metsätalousministeriössä. Lakiehdotus on valmistunut ja se on ollut lausuntokierroksella. Eläinsuojelulain uudistuksen tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia ja selkeyttää eläinsuojelua koskevaa lainsäädäntöä. Lakiuudistus on erittäin tarpeellinen ja sitä on odotettu kauan.

Nykyisessä voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole säännöksiä vahingoittuneen luonnonvaraisten eläinten hoidon järjestämisestä. Luonnonsuojelulain 41 pykälän mukaan sairaana, vahingoittuneena tai muutoin avuttomassa tilassa tavattua rauhoitettua eläintä on pyrittävä auttamaan. Eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon kuljettamista ja tilapäistä hoitoa varten. Eläinsuojelulain 14 pykälän mukaan kaikilla ihmisillä on velvollisuus pyrkiä auttamaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä.

Lakeja tulkitessa kansalainen ymmärtää, että hän voi toimittaa luonnonvaraisen eläimen eläinlääkärille tai luonnonvaraisiin eläimiin perehtyneeseen hoitolaan tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa on alan asiantuntijuutta omaavaa henkilöstöä. Muun muassa eläintarhojen hoitolat ottavat huomiinsa luonnonvaraisia eläimiä ja hoitavat ne inhimillisesti ja hyvin.
Muun muassa Helsingin Korkeasaaren eläintarha on vastaanottanut allekirjoittaneen löytäneet kesän huonokuntoiset siilin poikaset. Siilien hoitokustannukset ovat jääneet eläintarhalle, eikä niistä ole laskutettu eläinten löytäjää. Siilien hoidosta ja luontoon palauttamisesta on myös kerrottu jälkeenpäin: molemmat siilit kuntoutuivat ja ne palautettiin metsään. Tuo tarina oli onnellinen, mutta valitettavasti siilien kohdalla on tilanteena usein kuitenkin se, että pienet vajaapainoiset poikaset löytyvät syyskylmässä, eivätkä sellaisenaan kykene talvehtimaan luonnossa. Ne tarvitsevatkin pitkäkestoista hoitoa ja hoivaa, josta muotoutuu myös erilaisia kustannuksia.

Valitettavasti kaikkialla Suomessa ei ole myöskään mahdollisuutta löytää loukkaantuneelle luonnonvaraiselle eläimelle hoitopaikaksi eläintarhaa. Silloin turvaudutaan eläinlääkäriasemaan, jossa eläimen tuojan yllättää se, että hoitoa ei välttämättä ole tarjolla, eläintä ei vastaanoteta tai eläimen hoito ja myös mahdollinen lopetus hinnoitellaan lemmikkien hoidon mukaisella tavalla. Lain mukaan esimerkiksi rauhoitetun eläimen hoitoon vienyttä henkilöä voi siis odottaa suuretkin eläinlääkärikustannukset.

Asia on ristiriitainen: rauhoitettua ja luonnonvaraista eläintä on lain mukaan autettava, mutta kustannusten maksajaksi joutuukin kansalainen itse. Eläinsuojelulain ollessa juuri nyt valmisteilla olisi ensiarvoisen tärkeää, että tämä asia korjataan ja lakiin kirjataan luonnonvaraisen sekä rauhoitetun eläimen hoitopolku, sekä selkeytetään kustannusten maksaja. Sairaan luonnonvaraisen eläimen hoitaja saattaa myös löytyä vapaaehtoisvoimin toimivasta eläintenhoitolasta tai eläinhoitajalta, joka on asiaan motivoitunut ja omaa kokemuksen synnyttänyttä asiantuntemusta, mutta jonka resurssit ylläpitää eläintenhoitoa ovat rajalliset. Luonnonvaraisten eläinlajien säilymisen, mutta myös suojelun kannalta olisikin erittäin tärkeää huomioida myös nämä toimijat riittävillä valtion tarjoamilla taloudellisilla resursseilla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

”Miten hallitus aikoo selkeyttää eläinsuojelulain uudistuksessa luonnonvaraisten ja rauhoitettujen eläinlajien hoidon järjestämis- ja kustannusvastuun? Millaisilla resursseilla hallitus tukee erilaisia vapaaehtoisvoimin toimivia luonnonvaraisten eläinten hoitoloita ja eläintenhoitajia eläinten hoidon järjestämisessä? Miten tärkeänä hallitus pitää loukkaantuneiden luonnonvaraisten ja rauhoitettujen eläinten suojelun ja niiden hoidon saamisen mahdollisuuden?”

Helsingissä 4.4.2018
Arja Juvonen /ps

Kirjoitettu 7.3.2018

Helsingin palkanlisämalli hyvä alku – lastentarhanopettajien ja muun sote- henkilöstön henkilöstöpulaan vastattava rahalla – kutsumus ei elätä!

Yle uutisoi maanantaina, että pääkaupunkiseutujen kunnat Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat tehneet ”herrasmiessopimuksen”, jonka mukaan lastentarhanopettajien palkoilla ei kilpailla.

Pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajia koskettavaa palkkakartellia, sellainenhan tässä on kyseessä, on pidettävä erittäin moitittavana. Tilanne ei ole mitenkään uusi, vaan tuttu myös yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kohdalla. Palkoilla ei kilpailla, eikä niillä houkutella tekijöitä. Jossakin on tehty ns. hiljainen kaappisopimus ja se on olemassa. Tuntuu todella ala-arvoiselta, että on lähdetty tällaiselle linjalle, Espoon kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja Arja Juvonen (ps) sanoo.

Myös OAJ:n työmarkkina-asiamies Timo Mäki on kutsunut Ylen haastattelussa tilannetta palkkakartelliksi. OAJ selvittää, onko kyseistä käytäntöä myös muualla Suomessa.
Hyvä, että OAJ on tarttunut asiaan sen vakavuutta vaativalla tavalla. On ikävää kuulla, miten erittäin tärkeän ja vaativan ammattihenkilöstön palkkakehitystä on junailtu. Kysyntä ja tarjonta on haluttu saada kohtaamaan näin – jos me emme saa lastentarhanopettajia tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöitä, ette tekään.

Toisaalta tieto on myös hyvästä ja mahdollistaa nyt avoimen keskustelun rahasta ja palkitsemisesta. Haluammeko osaavaa henkilöstöä, joka myös sitoutuu työhönsä, Juvonen kysyy.

Henkilöstövaje on totta niin lastentarhanopettajien mutta myös vanhustenhoivan työntekijöiden kohdalla. Henkilöstövajeeseen on mahdollista vastata. Erilaisia palkanlisiä on syytä ryhtyä pohtimaan laajasti. Helsingin kaupunki nostaa kissan ensimmäisenä pöydälle myöntämällä tuhannen euron palkanlisän töihin tulevalle lastentarhanopettajalle. Helsingin kaupungin malli ei ole mikään uusi, sillä kaupunki maksoi ylimääräisiä palkanlisiä ja ikälisiä jo 80 -luvun lopulla sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, jotta heitä saatiin houkuteltua raskaille ja vaativille vanhustenhoivaosastoille töihin. Myös vuokra asunnon saamisessa helpotettiin ja sellaisen sai heti työpaikan saatuaan. Nämä ovat monelle työuraansa aloittavalle tai työn perässä muuttavalle henkilölle ratkaisevia ja tärkeitä, Juvonen sanoo.

Helsingin uusi malli, jossa lastentarhan opettajalle maksetaan tuhannen euron bonus, on erittäin hyvä malli ja hyvä alku. Pääkaupunki ymmärtää sen, että rahalla houkutellaan, sillä pelkkä kutsumus ei elätä. Espoon ja Vantaan ja tarvittaessa myös muun Suomen, tulisi ottaa nyt Helsingistä mallia ja ryhtyä kehittämään yhteistyöllä mallia, joka houkuttelee ja palkitsee, ei junnaa paikoillaan, Juvonen esittää.

Arja Juvonen (ps)
kansanedustaja
050-5311 108

 

 

Kirjoitettu 14.2.2018

Naisen urakehityksen pysäyttää yritys ja rekrytoinnista päättävät – ei kotihoidontuki tai perhevapaa

Tiedote 13.2. 2018
Pysähtynyt urakehitys ja luutuneet roolimallit, totesi sisäministeri Kai Mykkänen (kok) A-Studiossa maanantai iltana (12.2.18) perusteluna perhevapaauudistukselle. Ainoa, joka pysäyttää naisen urakehityksen on työnantaja eli yritys itse ja sen rekrytoinnista päättävät, sanoo sen sijaan perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

Tällaiset ministeri Mykkäsen toteamukset ajaa läpi mullistavaa perhevapaauudistusta ovat kammottavia. Miten on mahdollista, että ihmiselle tärkeä asia, perheen perustaminen, lasten syntymä ja isäksi ja äidiksi kasvaminen nähdään tasa-arvon vastaisena ja luutuneena roolimallina. Näillä asioilla ja muutaman vuoden töissä poissaololla ei ole mitään tekemistä tasa-arvon kanssa. Lapsiajan jälkeen palataan työelämään. Vaippa-arjen takaa on kaivettava ne todelliset syyt, miksi naisen urakehitys hyväpalkkaisissa tehtävissä ontuu. Sillä hyvistä palkoistahan me nyt puhumme. Tuskin puhumme tässä lähihoitaja äidin urakehityksestä, Juvonen sanoo.

Mykkäsen kotikaupungissa Espoossa kaupungin johtopaikoilla komeilevat miehet. Mitähän tälle olisi tehtävissä tasa-arvon nimissä? Tasa-arvo lähtee työpaikkojen ja yritysten tasa-arvosuunnitelmista ja reilusta ja asiallisesta rekrytoinnista. Suomalaisissa perheissä on jo tasa-arvo, Juvonen toteaa.

Juvosen mielestä perhevapaauudistuksen kaatuminen on erittäin hyvä asia. Perheiden päätäntävaltaa lastenhoitoon liittyvissä kysymyksissä ei tule murentaa.

Huonon ja epävarman esityksen eteenpäin vieminen olisi ollut edesvastuutonta ja tuonut tullessaan hätää ja epätietoisuutta lapsiperheille. Ministeri Saarikko puhalsi ihan oikein pilliin ja pysäytti huonon hankkeen tyylillä, josta monen ministerin kannattaisi ottaa mallia. Ei tule olla tuppisuuna tai tumput suorina, jos huomaa hallituksen esityksessä epäkohtia, vaan on toimittava jämäkästi ja rohkeasti, Juvonen sanoo.

Perhevapaa ei ole mikään sapattivapaa työelämästä, se ei lyö ketään leiville. Oikeus hoitaa lasta kolme vuotiaaksi on kuitenkin asia, joka on säilytettävä. Suurin illuusio on luulla, tai perhevapaauudistusta sillä myydä, että perheessä usein suurituloisempi isä jäisi vilpittömästä halustaan huolimatta hoitamaan lasta tilipussin romahdettua. Asuntolainoista ja muista kuluista kun ei saa perhevapaata. Hyvä, että asioista aletaan puhua niiden nimillä ja myös raha nousee esille keskustelussa. Raha kun sanelee pitkälti lapsiperheen arkea, Juvonen toteaa.

Arja Juvonen, ps
kansanedustaja
Sosiaali- ja terveyslautakunta
050-5311 108

Kirjoitettu 31.1.2018

Oikeusministerin lupaama lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten tasoista tehty arviointikooste nostettava pian esiin – kansalaisaloite ja lakialoite odottaa käsittelyä

Tiedote 31.1.2018
Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) kertoi, että etenkin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten taso arvioidaan uusiksi Suomessa. Asiantuntijoiden tekemä arviointikooste seksuaali- ja väkivaltarikosten rangaistuksista valmistuu tammikuun aikana. Uudelleenarviointiin otetaan nimikkeet törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskauksen raja, näiden rikosten rangaistusminimit ja – maksimit sekä rikosten tunnusmerkistö. Myös lähestymiskiellon noudattamisen keinoja selvitetään. (16.1.2018 Savon Sanomat).

-On tätä jo ehditty odottaa. Toivottavasti saamme lisätietoa pian. Olen tehnyt kahtena eduskuntakautena lakialoitteet, joissa molemmissa on esitetty lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten tuomioiden koventamista. Lakialoitteiden eteneminen on ollut tuskallisen hidasta, vaikkakin niissä on molemmissa ollut yli sadan kansanedustajan allekirjoitukset. Myös yli 50 000 kansalaisen allekirjoittama samasta aiheesta tehty kansalaisaloite odottaa edelleen eduskunnan ”hyllyllä” käsittelyä. Näyttää uhkaavasti sille, että kansalaisaloitetta ei ehditä tällä eduskuntakaudella käsitellä, Juvonen harmittelee.

-Syitä hitauteen voi vain pohtia. Rangaistusten yleisten linjausten määrittelyn selvittäminen on varmasti yksi syy, mutta varmasti myös tuomioiden koventamisesta seuraavat kustannukset pelottavat. Tiedämme kaikki, että rangaistusten tason nostaminen tulisi lisäämään yhteiskunnan kustannuksia, sillä rikoksen tekijät joutuisivat vankilaan. Kustannukset eivät saa kuitenkaan olla syynä siihen, etteikö rangaistusasteikkoja tule koventaa. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat tekoja, joista tulee langettaa teko vastaava tuomio. Onko lapseen kajonneen paikka vapaudessa – siinäpä miettimistä asiasta päättäville päättäjille, Juvonen sanoo.

-Paitsi rangaistustasot myös seksuaalirikosten oikeuskäsittelyn kestot tulisi määritellä. Tuntuu kohtuuttomalta, että teon uhriksi joutunut lapsi voi joutua odottamaan asian ratkaisua hyvinkin pitkään. Jos tuomioista valitetaan ja käsittelyt pitkittyvät ja viivästyvät, on asiasta uhrille suurta ja merkittävää haittaa ja painolastia. Lapsiin kohdistuneet rikokset tulisi käsitellä nopeutetussa käsittelyssä tehokkaasti ja viivyttelemättä, Juvonen vaatii.

– Lapsuus on äärettömän lyhyt aika ja jos sen ajan joutuu taistelemaan pitkään näiden asioiden keskiössä, on sillä väistämättä omat vaikutuksensa koko ihmisen loppuelämään. Kun aikuinen tekee pahan teon lapselle hän on tehnyt valintansa ja on siitä hyvästä saatettava kärsimään tekonsa seuraukset tuomittuna. Rangaistukset eivät saa suojella tekijää vaan uhria, Juvonen sanoo.

Arja Juvonen
kansanedustaja
050-5311 108

 

 

 

Kirjoitettu 29.1.2018

Lauralle pronssia!

Kerrassaan upea suoritus presidenttiehdokkaaltamme Laura Huhtasaarelta! Hän pääsi mitaleille kolmannelle sijalle, jätti taakseen viime eduskuntavaalit voittaneen keskustan, monet ex ministerit ja istuvat mepit ja voitti myös naisten kisan ylivoimaisesti ja mallikkaasti. Perussuomalaiset osoittivat myös kaikille epäilijöille, että meillä on uskoa ja rohkeutta antaa myös naiselle mahdollisuus lähteä kisaamaan presidenttiydestä. Meillä on joukossamme myös hyviä ja vahvoja naisia meidän hyvien ja vahvojen miehiemme rinnalla. He antavat myös naisten loistaa. Kukaan ei voi enää väittää meille, että olemme äijäpuolue. Puheet äijäpuolueesta ovat historiaa. Paitsi koko Suomessa myös Uudellamaalla on syytä tyytyväisyyteen ja iloon. Uudenmaan 25 kunnasta 19:ssa Laura oli kolmannella sijalla ja kahdessa kunnassa eli Mäntsälässä ja Askolassa kakkospaikalla, iloitsee kansanedustaja ja Uudenmaan perussuomalaiset naiset ry:n puheenjohtaja Arja Juvonen.

– Valtakunnallinen Perussuomalaisten Naisten kattojärjestö valjasti koko Suomen kattavalle vaalikiertueelle Laura- matkailuauton, jolla ajettiin lukuisat kilometrit ympäri Suomen. Viime tiistaina Uudenmaan kierroksen päätteeksi auto liikkui Lauralle kakkossijan antaneessa Askolassa, jossa kävimme tervehtimässä kuntalaisia ja paikallisia PS toimijoita. Laura- matkailuauton ratissa ympäri Suomen olivat olivat vahvat perusnaiset Tina Lindskog Kaustiselta, Sinikka Jylhä Kemistä ja Kirsi Kallio Lempäälästä. Mitkään kilometrit eivät näytä pidättelevän perussuomalaisia naisia, kun he vain päättävät lähteä tien päälle. Perussuomalaiset Naiset kiersivät myös pienillä paikkakunnilla, Juvonen kiittää autoa ajaneita naisia.

– Kun lähdimme Askolassa, pysähdyimme huoltoasemalle paussille. Perässämme ajoi auto, josta huikkasi iloinen pariskunta. Paitsi että he olivat innoissaan kohdatessaan Lauran vaaliauton, saatuaan Laura pinssit, Perussuomalaisten lehden ja kolmen naisen intensiivisen poliittisen keskustelutuokion, he halusivat myös liittyä Perussuomalaiseen puolueeseen. Annoimmekin heille jäsenkaavakkeet mukaan puolueeseen liittymiseksi, Juvonen kertoo.

– Nyt saatu vaalitulos antaa uskoa ja voimaa tulevaisuuteen. Se on selvä viesti Suomen kansalta ja kentältä, että he eivät ole meitä hylänneet vaan meihin luotetaan vahvasti. Tästä lähdemme puolueena eteenpäin ja teemme kaikkemme, että meidän rakas Suomemme on entistäkin vahvemmin Perussuomalainen. Suuri kiitos kaikille vaalityötä tehneille, PS -telttojen kasaajille ja purkajille, makkaranpaistajille, kahvinkeittäjille, autokuskeille, mainosten- ja lehtien jakajille ympäri Suomen. Olihan massiivinen rutistus ja homma hoidettiin kotiin.
Ja Lauralle, sinä vahva Perussuomalainen Nainen! Olemme sinusta niin ylpeitä, Juvonen kiittää.

Arja Juvonen
kansanedustaja
Uudenmaan Perussuomalaiset Naiset ry
puheenjohtaja
050-5311 108

 

 

Kirjoitettu 19.1.2018

Minikilpailutus, ikäihmiset huutokaupataan

Tiedote 19.1.2018
Minikilpailutuksessa hoiva-alan yrittäjät osallistuvat vanhuspalvelujen ostajan eli maakunnan tai kunnan järjestämään tarjouskilpailuun, jossa halvimman palvelun tarjoaja voittaa kilpailun ja saa hoitaakseen palvelut. Näin kertoi kansanedustaja Arja Juvonen tämän aamun Huomenta Suomen lähetyksessä, jossa aiheena oli vanhustenhoito.

Minikilpailutusta järjestetään myös yksittäisen vanhushoivapaikan hankinnassa. Kun vanhus tarvitsee ympärivuorokautisen hoivapaikan, hänet kilpailutetaan kisassa, johon valitaan muutama yritys, jotka sitten reaaliajassa päivittyvien ja antamiensa tarjousten perusteella kilpailevat vanhuksesta. Hintaa poljetaan alas, kunnes minihinta saavuttaa pisteensä.

– Tämä on järkyttävä suuntaus ja soteuudistuksessa tämä suunta on se, jolla säästöt haetaan. Ei ole muuta tietä, säästöt syntyvät ja ne nyhdetään nöyryyttävästi vanhusten hoidon, mutta myös arvon, alasajolla, Juvonen sanoo.

– Vanhukset huutokaupataan kuin huutolaiset tai tavara ikään, mutta erona perinteiseen huutokauppaan on se, että kun yleensä huutokaupassa korkein tarjous voittaa niin tässä voittaakin alhaisin tarjous.

Se hoiva-alan palvelutuottaja, joka on valmis polkemaan myös omat palveluhintansa jo entisestään alemmas, on voittaja.

– On päivän selvää, mitä tapahtuu. Ei ole uutinen tai yllätys, että tilaaja voittaa ja saaja häviää. Alehinnoin ei voi järjestää hyvää, laadukasta ja turvallista vanhustenhoitoa. Tämä pudottaa myös pienet hoiva-alan pk yritykset pois markkinoilta, sillä eivät he voi tuottaa palvelua pilkkahintaan ja lähteä polkemaan hintojaan. Mistä he oikein ryhtyvät tinkimään? Ruoasta, hoitotarvikkeista vai hoitajista? Voiko esimerkiksi 70 euron vuorokausihinnalla tuottaja järjestää vanhuksen hyvän ja laadukkaan ympärivuorokautisen hoivapaikan ja hoidon, kertokaa se pk yritys, joka kykenee, Juvonen kysyy.

– Suuret toimijat ryntäävät sitten ostamaan nämä pienet hoiva-alan yritykset ja pienhoivayrittäjyyden markkinat on näin tuhottu. Hoiva-alan pienyrittäjyys ajetaan alas ja samalla naisvaltaiselle yrittäjyydelle näytetään kaapin paikka. Moni hoiva-alan pienyritys on juuri naisyrittäjän ylläpitämää. Puhelimet soivat tiuhaan – isot toimijat tekevät ostotarjouksiaan ja sotemarkkinat vallataan heidän haltuunsa.

– Ongelmia on runsaasti myös kotihoidossa, sillä laitospaikat ajetaan alas ja huonokuntoiset vanhukset kärvistelevät kodeissaan oman onnensa nojassa hoitajan käydessä harvakseltaan ja kiireellä. Pitkien etäisyyksien Suomessa ja esimerkiksi maaseudulla tämä on arkea. Espoossa tapahtunut kotihoidossa olleen vanhuksen menehtyminen yksin kodissaan on hirveä uutinen ja ravistelee samalla koko hoivakenttää, Juvonen sanoo.

– Tämäkö oli se satavuotias Suomi, jota niin hehkutettiin? Tämä on järkyttävä Suomi. Perussuomalaiset vaativat nyt heti otetta ja ryhtiä vanhustenhoitoon. Kriisikokous pystyyn, hallitus, Juvonen vaatii.

Arja Juvonen (ps)
Kansanedustaja
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Geronomi (amk)

Kirjoitettu 18.1.2018

PerusNaiset seisovat Laura Huhtasaaren takana

Tiedote 16.1.2018
Perussuomalaisten Naisten jäsenmäärä kasvaa koko ajan. Meillä on kunnallisissa luottamustehtävissä osaavia naisia ympäri Suomen. Kaikki eivät kuitenkaan halua tai ehdi kuntapolitiikassa toimia vaan ovat mukana arvokkaassa kenttätyössä oman puolueen eteen. Tämä into ja hyvä meininki on näkynyt koko ajan presidentinvaalien lähestyessä. Meillä on pelissä mukana loistava ehdokas Laura Huhtasaari, perussuomalainen nainen, jonka vahvat kannanotot ja vakuuttava esiintyminen on innostanut kenttää entisestään. Hän on nostanut esille myös PerusNaisten esittämiä huolenaiheita. Turvallisuus, tasa-arvo, 90-luvun laman uhrit, pienipalkkaisten naisten asema sekä lapsia kotona kasvattaneiden eläkkeet. Nämä asiat ovat korkealla myös PerusNaisten arvoasteikolla. Perussuomalaiset Naiset seisovat vahvasti Laura Huhtasaaren takana ja kannattavat häntä seuraavaksi Suomen presidentiksi.

Lisätietoja
Ritva ”Kike” Elomaa
Perussuomalaisten Naisten puheenjohtaja
kansanedustaja
050 5120806

Kirjoitettu 18.1.2018

Päämääränä yhtenäinen Suomi

Tämän päivän joko- tai keskustelukulttuuri yksinkertaistaa monet asiat. Ratkaisu on joko niin tai näin. Välimaaston vaihtoehtoja ei tunneta. Ääripäät kailottavat viestiään tämän päivän Kansanradiossa eli sosiaalisessa mediassa niin kovaa, ettei järjen ääni aina kuulu. Some-keskustelussa joukkueet on helppo jakaa ja omaa väriä tunnustetaan vahvasti. Valtaosa suomalaisista on niin sanottuja tolkun ihmisiä, vaikka tästäkin tasavallan presidentin menneenä vuonna esille nostamasta termistä Suomen maassa saatiin lihava riita ja paljon pöyristystä aikaiseksi.

Toivon yhteiskunnallisen keskustelun olevan vuonna 2018 edellisvuosia rakentavampaa. Asioista on tärkeää puhua ja kantaa saa ottaa kärkkäästikin, mutta toisia kunnioittaen ja muunneltua totuutta karttaen. Poliitikot kantavat tässä asiassa erityisen suurta vastuuta. Luottamusasemassa toimivilla henkilöillä pitää olla jalka jarrupolkimella siltä varalta, että keskustelu lähtee väärille urille ja vauhti kiihtyy liian kovaksi. Toivottavasti ylilyöntejä nähdään jatkossa vähemmän ja kiukun kihahtaessakin muistamme kunnioittaa toisia osapuolia.

Kansakunnan yhtenäisyys on koetuksella. Nykyisin puhutaan paljon sosioekonomisen aseman heijastuvan vahvasti hyvinvointiin ja terveyteenkin. Eriarvoistuminen on tällä hetkellä maamme suurimpia haasteita, sillä se nakertaa hyvinvoinnin ohella yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta. Valtion rooli tasapainottajana on äärimmäisen tärkeä, vaikka yksilö on viime kädessä vastuussa itsestään.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on keskityttävä tämän päivän haasteisiin ja niihin liittyvien solmujen avaamiseen. Olemme päätyneet tähän pisteeseen historian oikukkaan tapahtumienkulun kautta, mutta tässä olemme eikä tilanne muuksi muutu. Monesti on tapana haukkua menneitä päätöksiä ja tehtyjä virheitä. Tämä tie ei vie pitkälle. Pitää keskittyä olemassa olevien ongelmien korjaamiseen yhteispelillä ja jätettävä turha vihan lietsonta pois.

Lehtien palstoilla on väännetty viime aikoina sadan vuoden takaisista sisällissodan tapahtumista ja pyöritelty sitä kuka teki mitäkin. Tämä historian ajanjakso on jättänyt kansakuntaamme pysyvät jäljet, mutta nyt on keskityttävä yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen vanhojen arpien auki repimisen sijaan. Jotkut puhuvat vapaussodasta ja toiset taas veljessodasta ja osa punakapinasta. Raakoihin yliyönteihin sorruttiin molemmilla puolilla. Kaikesta huolimatta Suomi taisteli yhtenäisempänä kansakuntana uhrautuvasti talvi- ja jatkosodassa itsenäisyyden puolesta.

Itsenäisyydestä ja hyvinvoinnista saamme kiittää sota-ajan sukupolvia. Jälleenrakentaminen vaati kovaa työtä myös suurilta ikäluokilta ja tuloksena syntyi maailman paras maa. Pidetään siitä kiinni. Turvallisuus on suomalaisille arvokas asia. Se on nyt koetuksella. Presidenttiehdokas Laura Huhtasaari on aktiivisesti nostanut esille lisääntyneitä turvallisuusuhkia. Heikentynyt turvallisuustilanne ja pelko kanavoituu myös some-keskusteluun. Valtion tuleekin panostaa turvallisuusuhkien kitkentään niin, ettei pelkoon olisi syytä.

Yhteen hiileen pitää puhaltaa nytkin, vaikka haasteet ovat erilaiset kuin sotiemme aikaan. Muistetaan tämä myös some-sodankäynnin keskellä. Ei anneta eriarvoistumisen karata käsistä, koska siitä meillä on vakavin mahdollinen muisto historiassa. Toiveikasta uusien mahdollisuuksien vuotta kaikille!

Ritva ”Kike” Elomaa kansanedustaja Perussuomalaiset Naiset ry:n puheenjohtaja

Kirjoitettu 2.11.2017

PRESIDENTTIEHDOKAS LAURA HUHTASAAREN VAALIAUTO KIERTÄÄ LAPPIA. Kiertueaikataulut löydät alla olevasta linkistä.

Kirjoitettu 3.10.2017

Presidenttiehdokas Laura Huhtasaari Rovaniemellä 7.10.2017

Kirjoitettu 2.10.2017

Sääntömääräinen syyskokous

Lapin PerusNaiset ry sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 4.10.2017 klo 13.30 Kolarin kunnanvirastolla, Isopalontie 2, 95900 Kolari. Tervetuloa!
Kokoonkutsujana hallitus.

Kirjoitettu 21.9.2017

PerusNuorten Sebastian Tynkkynen Lapissa!

Lapin PerusNaiset kiertää Sebastian Tynkkysen kanssa:
LAUANTAINA 23.9.2017

Rovaniemi Lordi-aukio klo 11.00-13.00
Kemijärvi K-Supermarket Kauppapaikka klo 14.15-16.15
SUNNUNTAINA 24.9.2017
Kittilä S-Market klo 10.00-12.00
Sodankylä S-Market klo 13.30-15.30
Tervetuloa keskustelemaan Sebastianin ja paikallisyhdistysten jäsenten kanssa mieltä askarruttavista asioista.

Kirjoitettu 4.7.2017

PerusNuorten Sebastian Tynkkynen Savukoskella ja Sallassa 18.-19.7.2017

SAVUKOSK ti 18.7.2017 klo 15.00-17.00 K-market Heinäjärven edessä.
SALLA ke 19.7.2017 klo 9.00-15.00 Salla päivillä.
Molemmissa tapahtumissa mukana PerusNuorista Sebastian Tynkkynen.
Tervetuloa!
Toivottaa Lapin PerusNaiset sekä Savukosken ja Sallan Perussuomalaiset

Kirjoitettu 6.6.2017

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Lapin PerusNaiset ry. Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 12.6.2017 klo 11.00 Kemin Puistopaviljonki, Urheilukatu 1.

Käsitellään sääntömääräiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Kirjoitettu 1.2.2017

Ministeri Pirkko Mattila Lapissa 3.2. – 5.2.2017

Perjantaina 3.2. klo 17.00-18.30 Rovaniemen kaupungintalon valtuustosalissa. Tervetuloa! Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Kirjoitettu 1.2.2017

Lapin PerusNaiset kiertää 4.2. – 5.2.2017

lapin_perusnaiset

Kirjoitettu 23.12.2016

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!

Lapin Perusnaiset

Kirjoitettu 18.12.2016

Kirje Joulupukille

Rakas Joulupukki, olemme täällä Lapin PerusNaisissa koettaneet olla hyvin kiltteinä, vaikka ei se välillä ole helppoa ollut, ajat ovat kovat.

Alkajaisiksi on sanottava, että olemme erityisen iloisia uutisista, joissa Tilastokeskus kertoo, että Suomessa on nyt 10 000 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Lapissakin työpaikkoja on noin 500 enemmän. Hallituspolitiikka on alkanut purra ja kuluttajien luottamus talouteen on kääntynyt plussalle.

Vielä ei ole syytä kuitenkaan paukutella henkseleitä, paljon on vielä tekemättä. Lappia koettelee kovasti monta vitsausta, joita etelän tai Brysselin kulmilta ei näe kovin hyvin. Ankara työttömyys, pitkät välimatkat, heikentyvät palvelut.

Matkailu, kaivosala ja rakentaminen ovat täällä kasvavien joukossa vaikka koko maakunta on jo moneen kertaan ehditty taputella saattohoitoon.

Meillä asuu vielä jokunen ihminen, joka ei halua muuttaa pääkaupunkiseudulle, edes pakolla. Ihminen pysyy kotiseudullaan, jos siellä on riittävät palvelut, hyvät tiet, koulutuspaikkoja ja työtä. Lapissa työttömiä on paikoin yli 20% ja se on valtakunnallisestikin kova juttu. Siihen pitää saada muutos.

Meillä on siis muutama toive, arvoisa Joulupukki.

Toivomme, että Barentsin alueen suunnitelmat ja yli 200 miljardin investoinnit alueelle vuoteen 2020 mennessä toteutuvat ja poikivat Lappiin työtä ja toimeentuloa. Ja että hallitus ottaa tosissaan tämän suunnitelman jota kutsutaan ’Pohjoiseksi ulottuvuudeksi.’ Meiltä Helsinkiin on yhtä pitkästi kuin Helsingistä tänne, vaikka sitä ei moni uskoisi. Jos koko maakunta kyykkää, meidän on muutettava pääkaupunkiin ja Helsinki joutuu rakentamaan uudet koulut, terveyskeskukset, työt ja asunnot meitä varten. Eipä ole ilmaista sekään.

Kaivoksia, metsiä ja matkailukohteita ei kylläkään voi siirtää Lapista minnekään ja työpaikat syntyvät niiden äärelle. Niistä aikanaan tuleva tuotto koituu koko Suomen hyväksi.

Aiemmin riemuitsimme uutisista, joissa kerrottiin, että suorat lennot Lapista Eurooppaan ovat suosittuja ja liikenne on vilkasta. Matkailijatkin tarvitsevat palvelunsa, esimerkiksi terveyspalvelut, jos jotakin ikävää sattuu. Jos englantilainen turisti katkoo kätensä Ylläksen rinteessä, edessä on matka taksilla Rovaniemelle ja matkaa on yli 200 kilometriä. Melkein kuten Helsingistä Tampereelle.

Matkailu on maailmanlaajuisestikin kasvava ala ja Lappiin siitä on kaavailtu noin 1,4 miljardin investointeja. Sen olisi kiva nähdä toteutuvan meidän elinaikanamme. Jos kotimaiset matkailijat eivät ymmärrä Lapin arvoa, onneksi muualla on muita; venäläisiä, kiinalaisia, englantilaisia matkailijoita kiehtoo hiljaisuus, puhtaus ja luonto. Niitä täällä riittää.

Lapin asukkaat ovat jo tottuneet siihen, että monia erikoislääkäripalveluja pitää lähteä hakemaan monen päivän reissulle. Ei se silti mukavalta tunnu, jos esimerkiksi silmälääkärin takia pitää ottaa kolme päivää töistä vapaaksi. Siksi toivommekin, että Lapin erityiset olosuhteet ja pitkät etäisyydet otetaan huomioon, kun Sote mullistuu.

Toivotamme myös Suomen hallitukselle terveyttä ja pitkää ikää.

Ja sinulle Joulupukki, toivotamme kaikkea hyvää matkallasi Korvatunturilta maailman lasten luokse. Toivottavasti teiden huono kunto täällä Lapissa ei viivästytä matkaasi liikaa.

Kirjoitettu 15.11.2013

Kesätapahtumia

 

Maaseudulta käsin -messut 27.-28.8.2016 klo 10.00-17.00 Tervolan Louella, Kätkävaarantie 69.

image001

Kirjoitettu 15.11.2013

Kuntavaalit – tule mukaan vaikuttamaan!

https://www.perussuomalaiset.fi/ilmoittaudu-alustavasti-perussuomalaisten-kuntavaaliehdokkaaksi/

(lisää…)